banner1
 
В конференциях отмеченных зеленым сегодня были ответы специалистов.
Желтым – не более недели назад.

 

детский невролог | 03.ru - медицинские консультации онлайн

 

детский невролог

17:49 18-01-2016 / Марія / Львів, обратиться

Милосердов Александр.
Дитині в рік і сім місяців почалися судоми міоклонічного характеру , тривалістю 5 секунд,так зафіксував енцефолограф.Зробили МРТ головного мозку:Спостерігається помірна загальна асиметрія півкуль головного мозку - біла речовина у субкортикальних відділах переважно лівої півкулі незначно підвищеної інтенсивності МР-сигналу в Т2/FLAIR-режимах;стовбур мозку,мозочок звичайної структури та інтенсивності МР-сигналу.Радіально розширені периваскулярні простори у суправентикулярних відділах головного мозку з враженням стовбура мозолистого тіла.Середині структури не змінені.Бойові шлуночки асиметричні за рахунок помітного розширення тіла та заднього рогу зліва;III-шлуночок 5 мм.Субарахноїдальні конаекмитальні простори вільні ,непоширені.Гіпофіз,супраселярна ділянка без особливостей.При МР ангіографії: візуалізація передніх ,середніх та задніх мозкових,базелярної та хребтових артерій збережена.Задня комунікантна гілка справа відсутня (варіант норми).Плавна С-подібна девіація дистальних відділів шинних сегментів обох ВСА.Аневризм,судинних мальформацій не виявлено.
Висновок: Зміни білої речовини у лівій півкулі можуть бути пов'язані із сповільненими процесами мієлінізації,потребують спостереження у динамівці.
Нам ставлять діагноз : епілепсія!,лікуємось Депакіном вже більше місяця,концентрація Вольпроєвої кислоти в крові 130,9.А результат непомітний.
Зараз призначили Ламотрин.
Дитина ходить,але інколи звертається.На даний час(1рік і 10 місяців) вона все розуміє ,але говорить малу кількість слів.
Мене цікавить чи довготривале лікування?І чи дитина розвиватиметься розумово?чи можливо потрібні якісь додаткові масажі?
Наразі дякуємо,чекаю на відповідь.

Ответы

Внимание! Имена специалистов пишутся красным шрифтом со ссылкой на их профиль. Остерегайтесь мошенников, не высылайте никому деньги!

# 17:59 18-01-2016 Милосердов Александр, обратиться
Марія,
если по каким-либо причинам не хотите использовать русский, пишите на английском, немецком, голландском. Очень сложно читать.
# 21:16 18-01-2016 Марія, обратиться
Ребенку в год и семь месяцев начались судороги миоклонического характера, длительностью 5 секунды, так зафиксировал енцефолограф.Сделали МРТ главного мозку: Наблюдаєтся умеренная общая асимметрия полушарий головного мозга - белое вещество в субкортикальних отделах преимущественно левого полушария незначительно повышенной интенсивности МР-сигнала в Т2/FLAIR- режимах;ствол мозга, мозжечок обычной структуры и интенсивности МР-сигнала.Радиально расширены периваскулярные пространства в суправентикулярних отделах головного мозга с впечатлением ствола мозолистого тела.Середине структуры не изменены.Боевые желудочки асимметричные за счет заметного расширения тела и заднего рога слева;III- желудочек 5 мм.Субарахноидальни конаекмитальні пространства свободные,нераспространены.Гипофиз, супраселярна участок без особенностей.При МР ангиографии : визуализация передних,средних и задних мозговых, базелярної и хребетных артерий сохранена.Задняя комуникантная ветка справа отсутствует (вариант нормы).Плавная С-подобная девиация дистальных отделошейных сегментов обоих ВСА.Аневризм, сосудистых мальформаций не выявлено.
Вывод: Изменения белого вещества в левом полушарии могут быть связаны с замедленными процессами миелинизации, нуждаются наблюдения в динамовке.
Нам ставят диагноз : эпилепсия!,лечимся Депакином уже больше месяца, концентрация Вольпроевой кислоты в крови 130,9.А результат незаметен.
Сейчас назначили Ламотрин.
Ребенок ходит, но иногда "хода пяного" На данное время (1год и 10 месяцев) она все понимает,но говорит малое количество слов.
Меня интересует или долговременное лечение?И будет ли ребенок развиваться умственно?возможно ли нужны какие-то дополнительные массажи?
Теперь благодарим, ожидаю ответа!

Ответить

Имя

Населенный пункт


[Заменить картинку!]

<== Какое слово на картинке?:
Получать ответы на e-mail:


Подписаться без сообщения


Портал зарубежной недвижимости JJC.Ru